• Το κτήριο του Τμήματος Αρχειονομίας και Βιβλιοθηκονομίας
  Στον δεύτερο όροφο του κτηρίου στεγάζεται το Τμήμα Αρχειονομίας και Βιβλιοθηκονομίας. Δεξιά, η νέα Κεντρική Βιβλιοθήκη του Ιονίου Πανεπιστημίου.
 • Διάδρομος
  Προς στις αίθουσες διδασκαλίας...
 • Αίθουσα
  Άποψη της αίθουσας Εμμανουήλ Ροΐδης, όπου διδάσκω Ιστορία του Βιβλίου και της Τυπογραφίας, Βιβλιολογία και Ελληνική Παλαιογραφία
 • Αίθουσα_2
  Άλλη πλευρά της ίδιας αίθουσας
 • Στο μάθημα της Παλαιογραφίας
  Πρωτοετείς φοιτητές στο μάθημα Ελληνική Παλαιογραφία, φθινόπωρο 2014
 • Αίθουσα_3
  Μέρος του εποπτικού υλικού που βοηθά στην κατανόηση της ιστορίας της τυπογραφίας
 • Στοιχειόδεσμος
  Κοντινή ματιά σε έναν στοιχειόδεσμο. Από το εποπτικό υλικό της αίθουσας όπου διδάσκονται τα μαθήματα Ιστορία του Βιβλίου και της Τυπογραφίας και Βιβλιολογία
Γιάννης Κόκκωνας
Ίδρυμα: Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Αρχειονομίας και Βιβλιοθηκονομίας
Βαθμίδα: Καθηγητής
Μαθήματα: Ιστορία του Βιβλίου και της Τυπογραφίας (προπτυχιακό), Βιβλιολογία (προπτυχιακό), Ιστορία του ελληνικού βιβλίου (προπτυχιακό), Ιστορία του Τύπου (προπτυχιακό), Ειδικά ζητήματα διαχείρισης παλαιού και σπάνιου υλικού (μεταπτυχιακό), Ελληνική παλαιογραφία και κωδικολογία Ι και ΙΙ (προπτυχιακά, προσωρινή ανάθεση)
Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Βιβλιογραφία (με ειδίκευση στα βιβλία του 15ου αιώνα), Βιβλιολογία (ιδιαίτερη ενασχόληση με τα τυπογραφικά στοιχεία), Ιστορία του ελληνικού βιβλίου, Ιστορία του ελληνικού Τύπου, Ιστορία της νεοελληνικής παιδείας και εκπαίδευσης, Ιστορία του ελληνικού εθνικού κινήματος
Δραστηριότητες: Διευθυντής του Εργαστηρίου Τεχνολογιών της Πληροφορίας (ιδρυτής: ομότιμος καθηγητής Γ. Μπώκος), Υπεύθυνος έκδοσης του περιοδικού Τεκμήριον, επιστημονικής επετηρίδας του Τ.Α.Β., μέλος της Συντακτικής Επιτροπής του περιοδικού Μνήμων της Εταιρείας Μελέτης Νέου Ελληνισμού

Mαθήματα
Ιστορία του βιβλίου και της τυπογραφίας
Προϊστορία της τυπογραφίας: Από την επινόηση της γραφής ως τις αρχαίες «εκτυπώσεις» κειμένων. Εκτυπώσεις στην Άπω Ανατολή και  στην Ευρώπη πριν από τον...
+ Περισσότερα
Βιβλιολογία
Το έντυπο βιβλίο ως φυσικό αντικείμενο. Υλικά κατασκευής: το τυπογραφικό χαρτί και το τυπογραφικό μελάνι. Η προετοιμασία του χειρογράφου και ο τυπογραφικός...
+ Περισσότερα
Ιστορία του ελληνικού βιβλίου
Επισκόπηση της ιστορίας του ελληνικού βιβλίου από τον 15ο ως τον 20ό αιώνα. Από την πρώτη χρήση ελληνικών τυπογραφικών στοιχείων ως την πρώτη ελληνική εκδοτική ...
+ Περισσότερα
Ιστορία του Τύπου
Η εμφάνιση του περιοδικού τύπου στην Ευρώπη τον 17ο αιώνα. Κατηγορίες, μορφή και περιεχόμενο των περιοδικών εντύπων στον δυτικό κόσμο κατά την προβιομηχανική...
+ Περισσότερα
Ελληνική παλαιογραφία και κωδικολογία Ι και ΙΙ
Στόχος των μαθημάτων αυτών, που διδάσκονται στα δύο πρώτα εξάμηνα, είναι η εξοικείωση με τον κόσμο του ελληνικού χειρογράφου βιβλίου από τα μεσαιωνικά χρόνια και...
+ Περισσότερα
Ειδικά ζητήματα διαχείρισης παλαιού και σπάνιου υλικού
Πρόκειται για επιλεγόμενο μάθημα που διδάσκεται στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τ.Α.Β. Στο μάθημα αυτό αναζητούνται και δίδονται απαντήσεις σε...
+ Περισσότερα